Wtza

Vragen omtrent Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)

Wat is de Wtza?

Hoe werkt de meldplicht?

Ik sta al in in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), moet ik mij nog melden?

Heb ik een toelatingsvergunning nodig?

Waar vind ik informatie over eHerkenning?

Geldt de Wtza voor mijn praktijk?

Wat zijn de 15 voorwaarden van de Wtza?

Wat is een zorgplan?

Hebben jullie een voorbeeld van een Zorgplan?

Moet ik als kleine ondernemer ook aan de jaarverantwoording voldoen?

Wat zijn de verschillende tussen freelancer, zzp'er en eenmanszaak?

Vanaf wanneer moet ik een jaarverantwoording kunnen overleggen?

Welke oplossingen biedt de NWP om aan de Wtza te voldoen?

Wat is een KMS?

Waar vind ik informatie over het KMS?

Wat kost het KMS?

Kan ik het KMS van de NWP bekijken voordat ik het aankoop?

Krijg ik vrijstelling voor bijscholing wanneer ik een KMS krijg?

Wat zijn de gevolgen van GEEN registratie/aanmelding uiterlijk per 1 januari 2022 / 1 juli 2022?

Ik ben Coach, moet ik dan ook voldoen aan de Wtza?

Ik ben ingeschreven bij de KvK met een SBI-code die niet valt onder de Wkkgz/Wtza. Hoef ik dan niet aan deze wet te voldoen?

Ik ben ingeschreven bij de KvK met een SBI-code die valt onder de Wkkgz/Wtza. Als ik mijn SBI-code aanpas, hoef ik dan niet meer aan de wetgeving te voldoen?