Intervisie

Leren van elkaar

Intervisie

De intervisie-activiteit is gestructureerd. Er is voor de bijeenkomst een voorzitter en een notulist. De plaats en tijd zijn vooraf tijdig aan alle deelnemers bekend gemaakt.

De intervisie-bijeenkomsten vinden minimaal gedurende drie bijeenkomsten per jaar met dezelfde groep plaats. De groep kan bestaan uit mensen met een of meerdere disciplines. Aan de bijeenkomsten nemen minimaal vier leden deel die allemaal lid zijn van de NWP of een vergelijkbare beroepsvereniging.

Alle deelnemers hebben een actieve participatie aan de bijeenkomsten. Het is handig om gebruik te maken van het werkformulier uit de Balint methode om zo efficiënt mogelijk met elkaar te spreken. Het werkformulier is te vinden bij de downloads onder intervisie. De ondertekende presentielijst kan geüpload worden in de persoonlijke NWP omgeving.