Intervisie

Leren van elkaar

Bij intervisie gaat het niet om de casus, maar om de persoon die de casus inbrengt. De professional! Hoe kun je kritisch kijken naar je eigen handelen? Wat er besproken wordt, blijft binnen de groep.

Intervisie is een gestructureerd overleg tussen vakgenoten, waarbij de deelnemers met en van elkaar leren door onderlinge vergelijking van kennis, vaardigheden en attitude. Dit wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de beroepsuitoefening, vaardigheid en attitude.
Om punten te krijgen voor deelname aan intervisie gelden de volgende criteria:

  • De intervisie-activiteit is gestructureerd. Er is voor de bijeenkomst een agenda met voor de beoordeling relevante onderwerpen, een voorzitter en een notulist. De plaats en tijd zijn vooraf tijdig aan alle deelnemers bekend gemaakt.
  • De intervisie-bijeenkomsten vinden minimaal gedurende drie bijeenkomsten per jaar met dezelfde groep plaats. De groep kan bestaan uit mensen met een of meerdere disciplines.
  • Aan de bijeenkomsten nemen minimaal vier leden deel die allemaal lid zijn van de NWP of een vergelijkbare beroepsvereniging.
  • Alle deelnemers hebben een actieve participatie aan de bijeenkomsten, hetgeen o.a. blijkt uit de aangeleverde verslagen.
  • De behandelde onderwerpen hebben direct verband met de beroepsuitoefening en praktijkvoering van NWP-leden. Bijvoorbeeld therapeutisch handelen, casusbesprekingen, gevolgde bijscholingen, bepaalde methode, pathologie, remedies, behandelmethodes verdiepen, actualiteiten, tips & tricks.

Van alle bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt dat met de presentielijst wordt gestuurd aan het Centraal Bureau NWP. Het verslag wordt vertrouwelijk behandeld en wordt door het bestuur beoordeeld.