Kwaliteitsgarantie

Geregistreerde NWP-leden

De NWP behartigt centraal de belangen van een grote diversiteit aan therapeuten in zowel de oosterse als de westerse natuurlijke geneeswijzen. Om toegelaten te worden als geregistreerd lid van de NWP is een meerjarige beroepsopleiding op HBO of vergelijkbaar niveau vereist bij een door de NWP erkende opleiding. Om toe te zien op de kwaliteit van de geleverde zorg zijn bij- en nascholingen en deelname aan intervisiegroepen verplicht en tevens hanteert de NWP een cliënttevredenheidsonderzoek, visitatie op de praktijkvoering, een onafhankelijk tuchtrecht, wkkgz klachtenbemiddeling en een geschillencommissie.

Door deze werkwijze wordt de kwaliteit inzichtelijk gemaakt voor cliënten en zorgverzekeraars. Zij kunnen ervan op aan dat aangesloten therapeuten de gewenste kwaliteit bieden. De geregistreerde NWP-leden zijn herkenbaar aan het NWP-praktijkbord en hun geldige NWP-licentiekaart die 3-jaarlijks in januari wordt uitgegeven aan leden die voldoen aan de gestelde criteria. Voor de ledenregistratie hanteert de NWP een indeling in oosterse en westerse natuurlijke geneeswijzen. De opleiding of specialisaties bepalen de registratiesector en de verstrekte licentie van de leden.

Licentierapport van mei 2019
Beroepscode
 Beroepsprofiel
Patienten TevredenheidsOnderzoek (PTO) 2018