Missie en visie

De missie en visie van de NWP

Missie

De missie van de NWP luidt als volgt:
“Voor onze leden willen wij de kwaliteit en betrouwbaarheid van alternatieve zorg bevorderen.

We willen een adviserende rol innemen wat betreft praktijkvoering en actuele politieke ontwikkelingen"

Visie

De beroepsvereniging NWP streeft ernaar om kwaliteit en acceptatie van haar therapeuten te bevorderen. Daarnaast vormen professionalisering van de complementaire zorg en verbinding met de reguliere zorg belangrijke speerpunten. 

De manier waarop we onze ambities en doelstellingen realiseren, wordt bepaald door onze kernwaarden: authentiek, innovatief en verbindend. De NWP wil dienstverlenend zijn, maar niet dienstbaar. We willen de randvoorwaarden scheppen, zodat onze leden zich optimaal met hun praktijk kunnen bezighouden.

Voorbeelden van dergelijke randvoorwaarden zijn: klachtrecht, aansprakelijkheid, verzekering en vergoedingen.


Tijdschrift "Lichaam en geest" uit 1955