Visitatie

visitatie

In het kader van de wet kwaliteit en klachten in de gezondheidszorg (WKKGZ) moeten de praktijken van therapeuten worden gevisiteerd.
De NWP heeft toestemming van de zorgverzekeraars om die visitaties in eigen beheer uit te voeren.

De NWP heeft hiervoor een procedure ontwikkeld.

Deze procedure ziet er als volgt uit:
Eén keer per drie jaar is er sprake van visitatie door 2 leden van de visitatiecommissie, die zijn benoemd door het NWP bestuur.
Vooraf gaande aan de visitatie wordt er door de therapeut een toegestuurde vragen lijst ingevuld. De informatie uit de ingevulde lijst is onderwerp van gesprek tijdens de visitatie.
Er zullen diverse zaken worden besproken en worden gecontroleerd zoals:

  • bijscholingen
  • intervisie
  • dossiervorming
  • facturering
  • inrichting
  • eigen website

Als de praktijkvoering in orde wordt bevonden,  zal een licentie worden verstrekt voor 3 jaar.
Indien er bemerkingen zijn,  zal een herstelperiode worden afgesproken en zal er een nieuwe visitatie gepland worden.